مزایا خرید اشتراک آکادمی

نت وی پرایم

logo-منابع

دسترسی به تمامی منابع آموزشی

logo-مشاوره

مشاوره تخصصی رایگان

logo-ویدیو

دسترسی به تمامی ویدئو ها

یکساله

منابع
تومان2400000 1,800,000 تومان
 • دسترسی به تمامی ویدئو ها
 • دسترسی به تمامی منابع آموزشی
 • برگزاری آزمون آنلاین(به زودی)
 • ارائه مدرک پس از قبولی در آزمون(به زودی)

6 ماهه

منابع
تومان1200000 1,000,000 تومان
 • دسترسی به تمامی ویدئو ها
 • دسترسی به تمامی منابع آموزشی
 • برگزاری آزمون آنلاین(به زودی)
 • ارائه مدرک پس از قبولی در آزمون(به زودی)

3 ماهه

منابع
تومان750000 600,000 تومان
 • دسترسی به تمامی ویدئو ها
 • دسترسی به تمامی منابع آموزشی
 • برگزاری آزمون آنلاین(به زودی)
 • ارائه مدرک پس از قبولی در آزمون(به زودی)
محبوب