نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش نوارکناری

Ansible Quick Start

۱۳۵,۰۰۰ تومان ۱۱۴,۷۵۰ تومان

CCNA Data Center

۵۸۵,۰۰۰ تومان ۴۶۸,۰۰۰ تومان

CCNA Security

۵۰,۰۰۰ تومان

Cisco FirePower

۳۲۰,۰۰۰ تومان ۲۷۲,۰۰۰ تومان

Cisco ISE

۳۵۲,۰۰۰ تومان ۲۹۹,۲۰۰ تومان

VMware vSphere ICM

۵۰,۰۰۰ تومان

Zabbix

۳۵۲,۰۰۰ تومان ۲۹۹,۲۰۰ تومان