دوره های آموزشی

دوره رایگان تخصصی VMware NSX | آموزش NSX و مجازی سازی

دوره تخصصی VMware NSX

رایگان

دوره ی مقدماتی ATP (آشنایی با تجهیزات شرکت HP) با تدریس سهیل قاسمی

دوره ی مقدماتی ATP (آشنایی با تجهیزات شرکت HP)

رایگان