دوره های آموزشی

دوره تخصصی Ansible quickstart

دوره تخصصی Ansible quickstart

۱۹۲,۰۰۰ تومان

Docker Quickstart

دوره تخصصی Docker Quickstart

۱۹۲,۰۰۰ تومان