دوره های آموزشی

واژه DevOps (دواپس) همانطور که مشخص است از ترکیب دو واژه Development و Operations پدید آمده است. امروزه فرآیند توسعه محصول و تحویل سرویس به مشتریان نهایی به یکی از پیچیده ترین مباحث روز تبدیل شده و دلیل آن تنوع بالای تکنولوژی ها و ارتباطات پیچیده بین آنها می باشد که این امر چابکی سازمانها را کاهش داده و تحویل سرویس به مشتریان به کندی انجام می شود. یکی دیگر از دلایل این عدم چابکی عدم تعامل بین تیم توسعه و تیم عملیات می باشد که

در واقع تیم DevOps با بکارگیری ابزارها و خودکار سازی بسیاری از فرآیندها آنها این گپ بین تیم توسعه محصول و تیم عملیات را پوشش داده و سازمان با سرعت و انعطاف بیشتری سرویس دهی خواهد نمود.

لازم به ذکر است DevOps به یک محصول و یا تکنولوژی اشاره نمیکند و از ابزارهای بسیار متنوعی بهره میگیرد و چرخه توسعه محصول و سرویس دهی به مشتریان را کارآمد و سریع می کند.

با توجه نیاز مبرم سازمانها به متخصصان DevOps و همچنین شاخه های فرعی متنوع و جدیدی که روز به روز به آن اضافه می شود این حوزه بسیاری از افراد را جذب خود کرده و همچنین دستمزدهای مناسبی به متخصصین این حوزه نیز پرداخت می شود.

دوره تخصصی Ansible quickstart

دوره تخصصی Ansible quickstart

۶۰۰,۰۰۰ تومان

Docker Quickstart

دوره تخصصی Docker Quickstart

۶۰۰,۰۰۰ تومان