دسته بندی: لینوکس

Ansible quickstart-shakhes

دوره تخصصی Ansible quickstart

۹۰,۰۰۰ تومان

Docker quickstart-shakhes

دوره تخصصی Docker quickstart

۹۰,۰۰۰ تومان

Zabbix-shakhs

دوره تخصصی مانیتورینگ شبکه با زبیکس Zabbix

۲۲۰,۰۰۰ تومان

به بالای صفحه بردن