سهیل قاسمی

سهیل قاسمی ،متخصص فن آوری اطلاعات با بیش از یازده سال سابقه در زمینه ی شبکه، طراحی دیتا سنتر ، امنیت اطلاعات و مشاوره می باشد.

مدارک تحصیلی و بین المللی

o مدرک کارشناسی : نرم افزار/ داشگاه شیراز
o مدرک ارشد: مدیریت فناوری اطالعات/ دانشگاه تهران
o زبان خارجه: IELTS Academic: 7

CCNA (ROUTE & SWITCH) o
CCNA ( COLLABORATION) o
CCNP ( ROUTE & SWITCH) o
CCIE ( ROUTE & SWITCH) o
MCSE 2008 ( MCID :11208181) o
SQL SERVER ADMINISTRATION o
VMWARE ( ICM 6.7 , VCP 6.7) o
Information Storage and Management ( DCA-ISM) o
LINUX ( LPIC 1,2) o

سوابق اجرایی

• طراحی و راه اندازی دیتا سنتر باغ موزه دفاع مقدس
• طراحی دیتا سنتر شرکت بورس تهران
• طراحی و راه اندازی دیتا سنتر برج میالد تهران
• طراحی اتاق مانیتورینگ دریاچه خلیج فارس ) چیتگر(
• مشاور و راه اندازی اتاق سرور شرکت دارو پخش
• مشاور و راه اندازی اتاق سرور شرکت نظام مهندسی البرز
• مشاور و طراحی دیتا سنتر شرکت گاز استان ایالم
• مشاور در طراحی دیتا سنتر شرکت گاز استان قم
• مشاور و راه اندازی دیتا سنتر بیمارستان فوق تخصصی ابو علی سینا شیراز
• راه اندازی اتاق سرور شرکت پگاه گلستان
• راه اندازی اتاق سرور شرکت پخش فردوس
• راه اندازی اتاق سرور شرکت پخش آیسودا
• راه اندازی و پیاده سازی سیسستم ذخیره ساز شرکت اسنپ فود
• راه اندازی و پیاده سازی سیتستم ذخیره ساز پرداخت الکترونیک سپهر
• راه اندازی شبکه سوئیچنگ یکی از سایت های دیتا سنتر شاپرک
• مشاور فنی شرکت مبنا کارت آریا
• مشاور فنی شرکت فراز اطمینان کیا مهر
• مشاور فنی شرکت آروین ارتباط پیشگام

سوابق آموزشی

• مدرس دوره های + Network, 2012 MCSE در آموزشگاه مجتمع فنی تهران در سال 1394-1395
• مدرس دوره های سیسکو CCNP, CCNA در آموزشگاه فراتر از دانش در سال سال 1399-1395
• برگزاری دوره VCP VMware جهت پرسنل شرکت آروین ارتباط پیشگام
• برگزاری دوره Domain Data و Dive Deep Unity پرسنل بیمارستان بوعلی سینا شیراز
• برگزاری 200 +ساعت دوره Dive Deep Unity آکادمی مفتاح رایانه
• برگزاری 100 +ساعت دوره DOMAIN DATA EMC آکادمی مفتاح رایانه
• برگزاری 100 +ساعت دوره VCP آکادمی مفتاح رایانه
• تهیه بیش از 400 ساعت ویدوهای آموزشی در سایت com.tosinso
• تهیه دوره V4 ATP HPE به درخواست آموزشگاه نت وی پرایم
• تهیه دوره V4 ISM EMC به درخواست آموزشگاه نت وی پرایم
• تهیه دوره Plus Storage به درخواست آموزشگاه سماتک