علیرضا علیخانی

علیرضا علیخانی سابقه در پیاده سازی زیر ساخت پایش امنیت بر اساس Manager Operations Center System Microsoft، طراحی و تدریس در زمینه های Ciscoو Microsoft، ISE Ciscoشبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه مشاور فناوری  را داشته است.

مدارک تحصیلی و بین المللی

 • Microsoft Community Contributor (MCC) – 2012
 • Cisco Certificated Specialist – Security Identity management Implementation
 • CompTIA Security+ (2011 Edition)MCSA, Windows Server 2003
 • MCTS; Implementing and Configuring ISA Server 2006
 • Microsoft Certified Professional (MCP)
 • More than 23,000 points in Microsoft TechNet Forums
 • Publishing more than 30 articles (in English) on TechNet Wiki*

سوابق اجرایی

 • پیکربندی، پشتیبانی و عیب یابی سرورهای سری DL و ML از شرکت HP
 •   طراحی و پیاده سازی ساختار Telephony IP بر اساس راه حل های شرکت Microsoft در سطوح Enterprise
 •  طراحی ساختار مجازی سازی مبتنی بر راه حل های ارائه شده از سوی شرکت VMware Server( vCenter، Replication،)VMware NSX و Data Protection ،VDI ،SRM
 • آشنایی کامل با تکنولوژیهای ذخیره سازی اطالعات مرتبط با شرکت HP G3( P2000 MSA، D2000 HP، D2700 HP،Enterprise سطوح در )HP EVA Family of Storage
 •   آشنایی کامل با برند ذخیره سازی اطالعات VNX EMC2 در )VNX5200(، Unity EMC2 و UnityVSA EMC2
 • طراحی شبکه های رایانهایی مبتنی بر تکنولوژی های مایکروسافتی در سطوح Enterprise
 •   طراحی سرویس Directory Active Microsoft به همراه پیاده سازی و پشتیبانی از آن در سطوح Enterprise در سطوح
 • Windows Server Update Services وصله به همراه پیاده سازی و پشتیبانی از سرویس
 •   طراحی مدیریتEnterprise
 •   طراحی سرویس Services Certification Directory Active به همراه پشتیبانی و پیاده سازی آن در سطوح Enterprise
 •  طراحی سرویس Services Federation Directory Active به همراه پشتیبانی و پیاده سازی آن در سطوح Enterprise  طراحی و یکپارچه سازی عملیات احراز هویت در 2010/2013 Server SharePoint Microsoft بر اساس سرویسActive Directory Federation Services
 • طراحی سرویس Services Directory Lightweight Directory Active به همراه پیاده سازی آن در سطوح Enterprise
 •   طراحی سرویس Services management Rights Directory Active به همراه پیاده سازی آن در سطوح Enterprise
 • Microsoft Network Load Balancing و Microsoft High Availability با مرتبط سازی پیاده و طراحی
 •   پیاده سازی ساختار دسترسی مداوم Availability( )High در بستر Server SQL Microsof
 •   طراحی و پیاده سازی ساختار مجازی سازی نرم افزار Virtualization( )Application در راستای راه حل های ارائه شده از سوی
 • شرکت مایکروسافت در سطوح Enterprise
 •   متخصص طراحی و پیاده سازی تمامی راه حلهای امنیتی ارائه شده در سیستم عاملهای مبتنی بر شرکت مایکروسافت در سطوح

.Enterprise از جمله این راه حل ها عبارتند از:

 • پیاده سازی زیر ساخت استفاده از Smartcards
 •  پیاده سازی زیر ساخت پایش امنیت بر اساس Manager Operations Center System Microsoft
 •   مشاور فناوری اطالعات – معاونت حراست سازمان صدا و سیما
 • مشاور شبکه دیوان محاسبات کل کشور
 •  مشاور فناوری اطالعات – شرکت رایتل
 •   مشاور فناوری اطالعات – پارک علم و فناوری پردیس – ستاد مرکزی
 •   عضویت در تیم امن سازی بستر IPTV
 •   پیاده سازی زیر ساخت فناوری اطالعات در صندوق توسعه فناوری های نوین – وابسته به نهاد ریاست جمهوری
 •   لیدر تیم تست نفوذ به سرورهای مایکروسافتی شرکت توزیع برق ایران (شرکت توانیر)
 • عضویت در تیم WAN شرکت داده ورزی سداد
 •   عضویت در تیم Datacenter شرکت داده ورزی سدا

سوابق آموزشی

 • سابقه تدریس محصول ISE Cisco در شرکت سماتک
 •   سابقه چندین سال تدریس (بیش از 1500 ساعت) تکنولوژی های مرتبط با شرکت مایکروسافت در موسسات و سازمانهای دولتی ونظامی
 •   تدریس ISE Cisco در شرکت سماتک