تدریس در نت وی پرایم

انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 10 MB.