دوره های آموزشی

فیلتر بر اساس سطح دوره
فیلتر بر اساس وضعیت دوره
فیلتر بر اساس مدرس
فیلتر بر اساس دسته بندی
محدوده قیمت مورد نظر
7,000 تومان700,000 تومان
دوره ی تخصصی Cisco ASR 1000 Series Essentials
19%

دوره ی تخصصی Cisco ASR 1000 Series Essentials

۳۴۰,۰۰۰ تومان

دوره ی مقدماتی ISM
20%

دوره ی مقدماتی ISM

۱۷۵,۰۰۰ تومان

دوره ی تخصصی CISCO ISE
19%

دوره ی تخصصی CISCO ISE

۵۰۵,۰۰۰ تومان

دوره ی تخصصی CISCO Firepower
20%

دوره ی تخصصی CISCO Firepower

۴۴۰,۰۰۰ تومان

دوره ی مقدماتی ATP (آشنایی با تجهیزات شرکت HP)
19%

دوره ی مقدماتی ATP (آشنایی با تجهیزات شرکت HP)

۳۰۵,۰۰۰ تومان

دوره تخصصی CCNA Data Center
20%

دوره تخصصی CCNA Data Center

۴۸۰,۰۰۰ تومان

Docker Quickstart
20%

دوره تخصصی Docker Quickstart

۱۹۲,۰۰۰ تومان

VMware vSphere ICM-shakhes
19%

دوره تخصصی VMware vSphere ICM

۷۰۰,۰۰۰ تومان

دوره تخصصی آموزش سیسکو CCNA (200-301)
20%

دوره تخصصی آموزش سیسکو CCNA (200-301)

۶۴۰,۰۰۰ تومان

دوره تخصصی مانیتورینگ شبکه با زبیکس Zabbix
19%

دوره تخصصی مانیتورینگ شبکه با زبیکس Zabbix

۳۴۰,۰۰۰ تومان

دوره تخصصی Ansible quickstart
20%

دوره تخصصی Ansible quickstart

۱۹۲,۰۰۰ تومان

با خرید اشتراک امکان دسترسی به تمامی دوره ها را خواهید داشت
با خرید اشتراک امکان دسترسی به تمامی دوره ها را خواهید داشت