دوره های آموزشی

فیلتر بر اساس سطح دوره
فیلتر بر اساس سطح دوره
فیلتر بر اساس وضعیت دوره
فیلتر بر اساس وضعیت دوره
فیلتر بر اساس مدرس
فیلتر بر اساس دسته بندی
فیلتر بر اساس دسته بندی
محدوده قیمت مورد نظر
محدوده قیمت مورد نظر - slider
0 تومان1,200,000 تومان

دوره تخصصی UCCX Scripting

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

دوره عملیاتیFortinet NSE4 با تدریس استاد شایان حیدری خواه در نت وی پرایم

دوره عملیاتی Fortinet NSE4

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

دوره تخصصی VMware NSX

دوره تخصصی VMware NSX

رایگان

دوره مقدماتی +Network

دوره مقدماتی Network+

۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره ی تخصصی Cisco ASR 1000 Series Essentials

دوره ی تخصصی Cisco ASR 1000 Series Essentials

۸۰۰,۰۰۰ تومان

دوره ی مقدماتی ISM

دوره ی مقدماتی ISM

۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره ی تخصصی CISCO ISE

دوره ی تخصصی CISCO ISE

۷۰۰,۰۰۰ تومان

دوره ی تخصصی CISCO Firepower

دوره ی تخصصی CISCO Firepower

۸۰۰,۰۰۰ تومان

دوره ی مقدماتی ATP (آشنایی با تجهیزات شرکت HP)

دوره ی مقدماتی ATP (آشنایی با تجهیزات شرکت HP)

رایگان

دوره تخصصی CCNA Data Center

دوره تخصصی CCNA Data Center

۹۰۰,۰۰۰ تومان

Docker Quickstart

دوره تخصصی Docker Quickstart

۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره تخصصی VMware vSphere ICM

دوره تخصصی VMware vSphere ICM

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

با خرید اشتراک امکان دسترسی به تمامی دوره ها را خواهید داشت
با خرید اشتراک امکان دسترسی به تمامی دوره ها را خواهید داشت