دوره های آموزشی

فیلتر بر اساس سطح دوره
فیلتر بر اساس وضعیت دوره
فیلتر بر اساس مدرس
فیلتر بر اساس دسته بندی
محدوده قیمت مورد نظر
7,000 تومان6,000,000 تومان
دوره ی تخصصی Cisco ASR 1000 Series Essentials

دوره ی تخصصی Cisco ASR 1000 Series Essentials

۳۷۸,۰۰۰ تومان

دوره ی مقدماتی ISM

دوره ی مقدماتی ISM

۱۷۶,۰۰۰ تومان

دوره ی تخصصی CISCO ISE

دوره ی تخصصی CISCO ISE

۴۵۰,۰۰۰ تومان

دوره ی تخصصی CISCO Firepower

دوره ی تخصصی CISCO Firepower

۴۵۰,۰۰۰ تومان

دوره ی مقدماتی ATP (آشنایی با تجهیزات شرکت HP)

دوره ی مقدماتی ATP (آشنایی با تجهیزات شرکت HP)

۳۰۴,۰۰۰ تومان

دوره تخصصی CCNA Data Center

دوره تخصصی CCNA Data Center

۴۵۰,۰۰۰ تومان

Docker Quickstart

دوره تخصصی Docker Quickstart

۱۹۲,۰۰۰ تومان

VMware vSphere ICM-shakhes

دوره تخصصی VMware vSphere ICM

۷۰۰,۰۰۰ تومان

دوره تخصصی آموزش سیسکو CCNA (200-301)

دوره تخصصی آموزش سیسکو CCNA (200-301)

۶۵۰,۰۰۰ تومان

دوره تخصصی مانیتورینگ شبکه با زبیکس Zabbix

دوره تخصصی مانیتورینگ شبکه با زبیکس Zabbix

۳۳۶,۰۰۰ تومان

دوره تخصصی Ansible quickstart

دوره تخصصی Ansible quickstart

۱۹۲,۰۰۰ تومان

با خرید اشتراک امکان دسترسی به تمامی دوره ها را خواهید داشت
با خرید اشتراک امکان دسترسی به تمامی دوره ها را خواهید داشت