×
با خرید اشتراک امکان دسترسی به تمامی دوره ها را خواهید داشت

گروه تخصصی NetWayPrime
ارائه دهنده دوره های تخصصی شبکه

دوره های آموزشی
خرید اشتراکی
آزمون آنلاین
خدمات سازمانی

دسته بندی دوره ها

مایکروسافت

سیسکو

مقدماتی شبکه

سیسکو

لینوکس

جدیدترین دوره ها

دوره تخصصی CCNA Data Center

۳۹۰,۰۰۰ تومان

Docker quickstart-shakhes

دوره تخصصی Docker quickstart

۹۰,۰۰۰ تومان

microtick-shakhes

دوره تخصصی MikroTik

۲۷۵,۰۰۰ تومان

VMware vSphere ICM-shakhes

دوره تخصصی VMware vSphere ICM

۲۷۵,۰۰۰ تومان

ccna-shakhes

دوره تخصصی آموزش سیسکو CCNA (200-301)

۴۵۰,۰۰۰ تومان

0
دوره برگزار شده
بیش از 0
دانشجو
فیلم آموزشی
0
فیلم آموزشی
0
ساعت آموزشی
man-with-laptob
اسکرول به بالا
با خرید اشتراک امکان دسترسی
به تمامی دوره ها را خواهید داشت