دوره های آموزشی

دوره پیشرفته OSPF

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

دوره مقدماتی BGP

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان