دسته بندی: CISCO

ccna-shakhes

دوره تخصصی آموزش سیسکو CCNA (200-301)

۶۵۰,۰۰۰ تومان

Data-Center

دوره تخصصی CCNA Data Center

۴۵۰,۰۰۰ تومان

دوره ی تخصصی CISCO Firepower

۴۵۰,۰۰۰ تومان

دوره ی تخصصی CISCO ISE

۴۵۰,۰۰۰ تومان

اسکرول به بالا