دسته بندی: سیسکو

Networks-Components

اجزای شبکه‌های کامپیوتری

۵,۰۰۰ تومان

ccna-shakhes

دوره تخصصی آموزش سیسکو CCNA (200-301)

۴۵۰,۰۰۰ تومان

Data-Center

دوره تخصصی CCNA Data Center

۳۹۰,۰۰۰ تومان

دوره ی تخصصی CISCO Firepower

۲۰۰,۰۰۰ تومان

دوره ی تخصصی CISCO ISE

۲۴۰,۰۰۰ تومان

What-is-a-Computer-Network

شبکه کامپیوتری چیست؟

۵,۰۰۰ تومان

Course-Intro

مقدمه دوره تخصصی سیسکو CCNA 200-301

۵,۰۰۰ تومان

اسکرول به بالا