دوره های آموزشی

دوره تخصصی مانیتورینگ شبکه با زبیکس Zabbix

دوره تخصصی مانیتورینگ شبکه با زبیکس Zabbix

۶۰۰,۰۰۰ تومان