روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

دوره های آموزشی

دوره تخصصی مانیتورینگ شبکه با زبیکس Zabbix

دوره تخصصی مانیتورینگ شبکه با زبیکس Zabbix

۲۵۲,۰۰۰ تومان