هدفمند، پیشرفت کن

تقویم آموزشی ما شامل دوره‌های آنلاین،سمینارها و پیش فروش دوره‌های آفلاین به شما کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی موثری را برای پیشرفت در مسیر آموزشی‌تان داشته باشید.

نوع رویداد

شاخه آموزشی

برگزارکننده

ماه

دوره‌های آنلاین

عنوان

برگزار کننده

تاریخ شروع

مدت

ساعت برگزاری

روز برگزاری

ظرفیت

مبلغ

Fortinet NSE 5 جدیددددد

علیرضا کیانی

03/3/23

سه ماه

4 تا 5

سه شنبه‌ پنجشنبه

5 نفر

ظرفیت: 5 نفر

130,000
مبلغ: 130,000

Fortinet NSE 5

علیرضا کیانی

03/3/23

سه ماه

4 تا 5

سه شنبه‌ پنجشنبه

5 نفر

ظرفیت: 5 نفر

130,000
مبلغ: 130,000

Fortinet NSE 5

علیرضا کیانی

03/3/23

سه ماه

4 تا 5

سه شنبه‌ پنجشنبه

5 نفر

ظرفیت: 5 نفر

130,000
مبلغ: 130,000

Cisco Network Automation and programability

شایان حیدری خواه

03/3/22

دو ماه

3 تا 5

سه شنبه‌ پنجشنبه

3 نفر

ظرفیت: 3 نفر

رایگان

مبلغ: رایگان

وبینارها

عنوان

برگزار کننده

تاریخ شروع

مدت

ساعت برگزاری

روز برگزاری

ظرفیت

مبلغ

Fortinet NSE 5 33333333

علیرضا کیانی

03/3/23

سه ماه

4 تا 5

سه شنبه‌

5 نفر

ظرفیت: 5 نفر

1,300,000
مبلغ: 1,300,000

Fortinet NSE 5 33333333

علیرضا کیانی

03/3/23

سه ماه

4 تا 5

سه شنبه‌

5 نفر

ظرفیت: 5 نفر

5,000
مبلغ: 5,000

Fortinet NSE 5 222

علیرضا کیانی

03/3/23

سه ماه

4 تا 5

سه شنبه‌

5 نفر

ظرفیت: 5 نفر

130,000
مبلغ: 130,000

پیش فروش دوره ها

عنوان

برگزار کننده

تاریخ شروع

مدت

ساعت برگزاری

روز برگزاری

ظرفیت

مبلغ

Fortinet NSE 5 پیش [[[[[

علیرضا کیانی

03/3/23

هفت ماه

4 تا 5

سه شنبه‌

5 نفر

ظرفیت: 5 نفر

180,000
مبلغ: 180,000

Fortinet NSE 5 پیش

علیرضا کیانی

03/3/23

هفت ماه

4 تا 5

سه شنبه‌

5 نفر

ظرفیت: 5 نفر

180,000
مبلغ: 180,000

8888Fortinet NSE 5

علیرضا کیانی

03/3/23

شش ماه

4 تا 5

سه شنبه‌

5 نفر

ظرفیت: 5 نفر

150,000
مبلغ: 150,000