CISCO ISE

CISCO ISE

راهکار (Identity Services Engine) Cisco ISE به عنوان یکی از راه حل های امنیتی یکپارچه و پیشرو در صنعت IT شناخته می شود. این راهکار کمک می کند تا دید همه جانبه (visibility) نسبت به همه موجودیت هایی که از شبکه استفاده می کنند (از جمله کاربران، دستگاه ها و برنامه ها) داشته باشیم. هدف …

CISCO ISE ادامه مطلب »