دوره های آموزشی

پیاده سازی VXLAN Ingress-Replication

پیاده سازی VXLAN Ingress-Replication

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیاده سازی VXLAN Multicast

پیاده سازی VXLAN Multicast

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیاده سازی VXLAN Multicast PIM ASM

پیاده سازی VXLAN Multicast PIM ASM

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ویدیوهای عملیاتی Data Center

ویدیوهای عملیاتی Data Center

رایگان