علیرضا کیانی

علیرضا کیانی مدرس و کارشناس ارشد شبکه های کامپیوتری دارای 13 سال سابقه اجرایی در پروژهای مختلف را داشته است. وی همچنین ۷ سال تدریس در دوره های تخصصی شبکه در سازمان ها و شرکت های گوناگون را دارد.

 

مدارک تحصیلی و بین المللی

 • کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر
 • Cisco ENCOR

سوابق اجرایی

 • کارشناس ارشد شبکه های کامپیوتری در شرکت ملی نفت
 • کارشناس ارشد در شرکت های اریکه و آرپکو و تکداده رسان

سوابق آموزشی

 • مدرس دانشگاه آزاد اهواز
 • مدرس دانشگاه کارون اهواز
 • مدرس آموزشگاه سما
 • مدرس دوره تخصصی در آموزشگاه مجتمع انفورماتیک ایرانیان اهواز
 • مدرس دوره تخصصی در آموزشگاه پانید اهواز
 • مدرس دوره تخصصی در آموزشگاه دیسون اهواز

دوره های سازمانی

 • مدرس دوره تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 • مدرس دوره تخصصی در مالیات و دارایی استان لرستان
 • مدرس دوره تخصصی در فولاد اکسین
 • مدرس دوره تخصصی در فولاد خوزستان
 • مدرس دوره تخصصی در شرکت ملی حفاری ایران
 • مدرس دوره تخصصی در شرکت ملی نفت
 • مدرس دوره تخصصی در سازمان تنظیم مقررات رادیویی
 • مدرس دوره های تخصصی در مجموعه شرکت های فولاد سیرجان