سامان فتوت شعاری

سامان فتوت شعاری با بیش از 10 سال سابقه در اجرا، طراحی و تدریس در زمینه های  مجازی سازی ، شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه را داشته است.

مدارک تحصیلی و بین المللی

 • CCNA 200-301
 • CCNA Datacenter
 • CCNP Security (SCORE, SNCF, SISE)
 • CCNP EI (ENCORE, ENARSI)
 • CCIE Datacenter (DCCORE)
 •   FortiGate Firewall NSE4 version 7
 • Kerio Control Firewall
 • VCP-DCV 2023
 • VCP-NV 2023
 • (MTCNA, MTCWE, MTCUME, MTCRE) Mikrotik

 

سوابق اجرایی

 • طراحی و پیاده سازی شبکه مجموعه هلدینگ ارنیکا
 • طراحی و پیاده سازی NSX-T در مجموعه صنایع آهن و فولاد ابر کوه
 • طراحی و اجرای شبکه مجموعه مدیران همراه ایرسا
 • طراحی، اجرا و بهینه سازی شبکه مجموعه فروشگاه های بامیکا
 • طراحی و اجرای شبکه کلینیک نیاوران
 • طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی شبکه مجموعه رنگ الوان
 • طراحی و بهینه سازی BGP routing plan  ، اجرای MP-BGP  و BGP Migration  در  مجموعه سامانتل

سوابق آموزشی

 • برگزاری دوره CCNA 200-301  در مجموعه دوران

دوره های سازمانی

 • برگزاری CCNA 200-301  در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 • برگزاری دوره CCNA 200-301  در رنگ الوان
 • برگزاری دوره FortiGate NSE4 version 7  در رنگ الوان
 • برگزاری دوره Network+  در سامانتل
 • برگزاری دوره CCNA 200-301  در سامانتل