مشاهده همه 12 نتیجه

نمایش نوارکناری

(CCNA (200-301

رایگان

Ansible Quick Start

135,000 تومان 114,750 تومان

CCNA Data Center

585,000 تومان 468,000 تومان

CCNA Security

50,000 تومان

Cisco FirePower

320,000 تومان 272,000 تومان

Cisco ISE

352,000 تومان 299,200 تومان

Docker Quick Start

135,000 تومان 114,750 تومان

VMware vSphere ICM

50,000 تومان

Zabbix

352,000 تومان 299,200 تومان

طرح برنزی

600,000 تومان / 3 months

طرح طلایی

2,400,000 تومان 2,000,000 تومان / year

طرح نقره ای

1,200,000 تومان 1,000,000 تومان / 6 months