دوره های آموزشی

پیاده سازی VXLAN Ingress-Replication

پیاده سازی VXLAN Ingress-Replication

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیاده سازی VXLAN Multicast

پیاده سازی VXLAN Multicast

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیاده سازی VXLAN Multicast PIM ASM

پیاده سازی VXLAN Multicast PIM ASM

۱۵۰,۰۰۰ تومان